logo

KBKV

FRBC

Koninklijk Belgisch Kano Verbond

Fédération Royale Belge de Canoë

Geen lid van het KBKV? Derogaties Contactinfo | Site en français Site in Deutch

BELANGRIJKE MEDEDELING omtrent de toegang tot de rivieren in het Waalse gewest 2020-2022

Het ministerieel besluit omtrent onze derogaties werd op maandag 14 december ondertekend door de Waalse minister van Leefmilieu. Dit ministerieel besluit “vervolgt zijn weg”, het moet immers nog in het Staatsblad worden gepubliceerd.
Deze derogatie is voor het eerst geldig voor een periode van twee jaar. Daarna zal er opnieuw opnieuw (en hopelijk definitief) worden onderhandeld.

Wat betreft de verplichtingen die aan ons worden opgelegd, is de verplichting tot voorafgaand contact (art 4) gebleven en geldt voor iedereen, zowel voor wedstrijden als voor trainingen, zowel in zomer als in winter. Ter herinnering:

Zodra de groep zeker weet op welke rivier er zal gevaren worden, moet de "verantwoordelijke" contact opnemen met de verantwoordelijke voor het beheer van natuur en bos (DNF) van het kanton waar de groep zal inschepen.(telefoonnummer zie derogatielijst). De "verantwoordelijke" vraagt ook of er eventueel wordt gejaagd langs de betrokken rivier.

Vergeet niet de naam en hoedanigheid van de DNF-agent waarmee u contact heeft gehad te vragen (en te noteren), want die heeft u later nodig in het vaarverslag.

Voor de delen van een rivier die geen derogatietraject zijn, bijvoorbeeld de delen van een rivier uit lijst 1C van het decreet van 2009, zoals vb. de Lesse van de Pont des Barbouillons tot Chanly, is het natuurlijk niet nodig om deze voorschriften te volgen. Geen vooraanmelding en geen verslag dus.

Met betrekking tot de verplichting om na de afdaling een vaarverslag per e-mail te sturen, wordt artikel 5 gewijzigd:

Een afdalingsrapport blijft wettelijk verplicht, maar het wordt nu één enkel globaal rapport dat jaarlijks in oktober wordt verzonden.
Het zal door ons (Herman en Jean Pierre) worden opgesteld maar hiervoor hebben we uw uiteraard uw gegevens nodig! Ik ga niet vragen om zelf uw gegevens thuis bij te houden en me die éénmaal op te sturen, daar komt niets van, ik ken mezelf…
Het is daarom dat we vragen dat je altijd een vaarverslagje zou willen invullen en dit binnen de drie dagen op te sturen.
De template van dit rapport is beschikbaar onder de link “vaarverslag versturen" en staat dus op de site kbkv-frbc (In het rechterdeel van de bovenste paarse balk van de pagina met de lijst van rivieren in derogatie met links naar niveaus en DNF-Gsm’s). Of rechtstreeks: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMCS3O7rtz2yhnEo5ham5x2wBR0JWg5vTFp5jveGpVKqdOOw/viewform

Dit verplichte rapport wordt automatisch en uitsluitend naar het KBKV-FRBC gestuurd met het oog op de statistieken die nodig zijn om het verplichte jaarverslag in oktober op te stellen.

We raden u ook aan om bijzondere aandacht te besteden aan:

Ik vraag met aandrang om al deze regeltjes tot in de puntjes op te volgen in de loop van deze twee jaren, de toekomst van onze derogaties hangt er van af. We weten dat er gewerkt wordt aan een nieuw gouvernementeel arrest waar onze derogaties rechtstreeks mee in vervat zouden worden. Dit zou dan zorgen dat er geen voorafgaandelijke contacten, noch vaarverslagen meer zouden vereist worden en dat er een einde zou komen aan de Max waterstanden.
’t Klinkt wat corona achtig maar, “WE HEBBEN HET IN EIGEN HANDEN”

Over corona gesproken, tijdens ritten naar en van de rivieren en pendels ter plaatse… denk aan sanitaire regels en restricties.

Herman Struyf

Jean-Pierre Crohin Verantwoordelijke FFC GSM: +32 497 44 08 39 riv-wal@frbc.be
Herman Struyf Verantwoordelijke VKKF TEL: +32 3 455 18 33 of GSM: +32 484 97 23 57 riv-wal@kbkv.be >  De derogatie-wettekst (franstalig) voor de periode 1/10/2020-30/9/2022
 >  Gedetailleerde lijst van de derogatierivieren
 >  In- en uitstappunten in GPS-co-ordinaten
 >  De tekst van het decreet van maart 2009 rond kajakken op onbevaarbare waterlopen in Wallonië
 >  De tekst van de wet van 28 december 1967 over de onbevaarbare waterlopen in Wallonië

Copyright © 2020 KBKV vzw - FRBC asbl
URL: http://www.kbkv.be/riv-wal/index.nl.php

Reacties aan:webmaster@kbkv.be